Language

Local subsites


Content

Content

Certyfikat FSC® (Forest Stewardship Council ®) dla DLH Poland Sp. z o.o.

W wyniku pozytywnie zakończonego auditu certyfikacyjnego firma DLH POLAND Sp. z o.o. otrzymała certyfikat Forest Stewardship Council (FSC) Kontroli Pochodzenia Produktu (CoC) nadany przez organizację Rainforest Alliance. FSC jest niezależną pozarządową organizacją typu non profit powołaną w celu promowania odpowiedzialnego zarządzania lasami na całym świecie. Certyfikacja FSC ma na celu stanowienie wiarygodnego ogniwa między odpowiedzialną produkcją i konsumpcją produktów leśnych, umożliwiając konsumentom oraz przedsiębiorcom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zakupów, które przyniosą korzyść ludziom i środowisku, budując w ten sposób wartość biznesową.

 

Certyfikat PEFC ( Programme for the Endorsement of Forest Certification) dla DLH Poland Sp. z o.o.

DLH POLAND Sp. z o.o. pozytywnie przeszła również proces certyfikacji w ramach PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) nadany przez NEPCon. PEFC jest międzynarodową, pozarządową organizacją non-profit powołaną w celu promowania Zrównoważonego Zarządzania Lasami poprzez niezależną certyfikację trzeciej strony.